ข้อกำหนดในการให้บริการของ

ข้อกำหนดในการให้บริการนี้มีข้อกำหนดในการให้บริการโฆษณาในพื้นที่โฆษณาบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นของผู้โฆษณา (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้โฆษณา") โดยใช้ AnyManager ซึ่งเป็นระบบการจัดจำหน่ายโฆษณา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ดำเนินการโดย AnyMind Group Pte. Ltd. จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "AnyMind"), (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ")
ในการใช้บริการ AnyManager ผู้เผยแพร่โฆษณาตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึง ณ ที่นี้ และ / หรือในไฮเปอร์ลิงก์ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เผยแพร่โฆษณาทั้งหมด รวมไปถึงผู้ใช้ท่านใดก็ตามที่เข้าถึงบริการผ่านการเข้าถึงของผู้เผยแพร่โฆษณา
โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าถึงหรือใช้บริการ AnyManager โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ AnyManager ผู้เผยแพร่โฆษณาตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากผู้เผยแพร่โฆษณาไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการ AnyManager หากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอ โปรดยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการ
ข้อ 1. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงในการให้บริการนั้นจะขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขของสัญญา รวมถึงข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะใช้บริการในการเผยแพร่โฆษณาตามที่ได้ตกลงไว้กับทางบริษัท ซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัท AnyMind (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อ 2. คำนิยาม
ข้อกำหนดที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการให้บริการมีความหมายดังต่อไปนี้ :
1. “Electronic Media” (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) หมายถึง วิธีการในการส่งข้อมูลบางอย่างไปยังผู้ใช้หลายคน (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ไม่ว่าจะเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือไม่เฉพาะเจาะจงโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการแสดงสื่อโฆษณา (รวมทั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เช่นเดียวกันกับที่จะใช้บังคับดังต่อไปนี้)

2. “Electronic Media Operator” (ผู้ประกอบการสื่ออิเล็กทรอนิกส์) หมายถึง ผู้ประกอบการที่บริหารและดำเนินงานโดยใช้พื้นที่โฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น)

3. “Media” (สื่อ) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยผู้เผยแพร่โฆษณา

4. “Advertising” (โฆษณา) หมายถึง การส่งผ่านหรือการทำหน้าที่เปรียบเสมือนพาหนะในการส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นชื่อของผู้ที่ต้องการลงโฆษณา ชื่อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ หรือการโปรโมทแคมเปญต่างๆ หรือแม้แต่การส่งเสริมการขายและบริการอื่น ๆ ของบริษัท ซึ่งจะโฆษณาไปยังผู้ใช้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามความต้องการของผู้ลงโฆษณา

5. "AnyManager" หมายถึง ระบบการนำส่งและการจัดการโฆษณาที่ดำเนินการและจัดการโดย AnyMind ซึ่งมีการจัดการผลตอบแทน * (* เป็นเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้ของสื่อ) สำหรับฟังชั่นที่ได้มีการระบุไว้ ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมประสิทธิภาพได้มากขึ่น และมีการนำส่งโฆษณาได้แบบทันทีระหว่าง AnyDigital ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาภายใต้ AnyMind ที่ได้ให้บริการโฆษณาแก่บุคคลที่สามที่ได้ให้ความร่วมมือหรือได้รับอนุญาตจาก AnyMind รวมทั้งฟังก์ชั่นการนำส่งโฆษณา และการจัดการโฆษณาที่เป็นอิสระจากผู้ประกอบการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) (ดูรายละเอียดได้ที่ any-digital.com)

6. “Advertising Company” (บริษัทโฆษณา) หมายถึงผู้ลงโฆษณา หรือเอเจนซี่โฆษณา ซึ่งเป็นหน่วยงานหรือสถานที่ทีสามารถติดต่อเพื่อสั่งซื้อในการบริการเกี่ยวกับสื่อโฆษณาต่างๆ

7. “User” (ผู้ใช้) หมายถึงนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือบุคคลใด ๆ ที่มีการโฆษณาที่ได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก (ตามที่ระบุไว้ด้านบน)

8. “E-mail” (อีเมล) หมายถึง วิธีการส่งข้อมูลบางอย่างไปยังบุคคลที่เฉพาะเจาะจงหรือตามที่อยู่ของอีเมลโดยส่งผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต

9. “Ad Placement Fees” (ค่าธรรมเนียมการโฆษณา) หมายถึง ค่าบริการใด ๆ ที่ AnyMind ได้จ่ายให้กับ ผู้เผยแพร่โฆษณาสำหรับการลงในพื้นที่โฆษณาที่จัดทำโดยผู้เผยแพร่โฆษณา

10. “Ad Tag” (การแท็กโฆษณา) หมายถึง การพัฒนาสื่อที่เป็นโค้ดต้นฉบับที่ได้ให้บริการโดย AnyMind

11. “Device Unique Information” (ข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ของอุปกรณ์) หมายถึงข้อมูลประจำตัวของแต่ละบุคคลที่กำหนดโดยความสมัครใจสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่อง

12. “Cookie” (คุกกี้) หมายถึง ระบบสำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์โดยเขียนข้อมูลแบบง่ายไปยังคอมพิวเตอร์ (พีซี / แท็บเล็ต / สมาร์ทโฟน) ของผู้เข้าชมผ่านเบราว์เซอร์ซึ่งใช้ในการระบุหรือรับรองความถูกต้องของผู้เข้าชมและบันทึกความถี่ในการเข้าชม

13. "SDK" หมายถึง ชุดเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมสำหรับจัดส่งโฆษณา

14. “App” หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่มีหน้าที่ในการดำเนินงานโดยตรงที่ผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านบน) ต้องการดำเนินการด้วยระบบคอมพิวเตอร์

15. "User Agent" หมายถึง โปรแกรมที่อนุญาตให้มีการรับข้อมูลเบราเซอร์ที่ใช้โดยผู้ใช้ (ตามที่ระบุไว้ด้านบน) ในการเข้าถึงเว็บไซต์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ / สมาร์ทโฟน และโมเดลรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ

ข้อ 3. การลงทะเบียนและบริการของผู้เผยแพร่โฆษณา
1. ในการลงทะเบียน ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและยื่นคำขอจดทะเบียนกับ AnyMind และให้ข้อมูลตามที่บริษัทกำหนดๆไว้ รวมถึงการดำเนินทำตามขั้นที่ที่ AnyMindกำหนดไว้เช่นกัน

2. AnyMind จะพิจารณาตามเกณฑ์และตามกับดุลยพินิจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคำขอจดทะเบียนของผู้เผยแพร่โฆษณา หาก AnyMind อนุมัติการลงทะเบียนของผู้เผยแพร่โฆษณาแล้ว AnyMind จะแจ้งให้ผู้เผยแพร่โฆษณาทราบถึงการอนุมัติและการลงทะเบียน และเมื่อผู้เผยแพร่โฆษณารับทราบการอนุมัติดังกล่าว จึงจะถือว่ามีผลสมบูรณ์

3. เมื่อการลงทะเบียนของผู้เผยแพร่โฆษณาตามที่ระบุไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ ได้รับการอนุมัติและสมบูรณ์แล้วผู้เผยแพร่จะมีสิทธิ์ใช้บริการตามข้อกำหนดในการให้บริการ

4. ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องติดตั้ง Ad Tag หรือ SDK ตามคำแนะนำของบริษัทซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ออกโดยAnyMind และไม่สามารถลบออกในระหว่างที่มีผลพูกพันธ์ตามข้อตกลงของการบริการ (ยกเว้นกรณีที่มีการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ)

5. หลังจากการลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้เผยแพร่โฆษณาจะหยุดการดำเนินการสำหรับการเป็นเจ้าของสื่อโฆษณาอันมีสาเหตุจากสถาการณ์ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงสาเหตุที่ไม่มีข้อจำกัด การตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และการบำรุงรักษา ผ้เผยแพร่โฆษณาจะแจ้งให้AnyMind ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีกรณีเร่งด่วนใด ๆ ต่อไปนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถระงับการให้บริการบนอินเทอร์เน็ตของสื่อโดยไม่แจ้งให้ AnyMind ทราบดังนี้
(1) ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับการบำรุง การตรวจสอบ หรือการต่ออายุในระบบสื่อโฆษณา

(2) ไม่สามารถดำเนินการต่อสื่อเนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ สงคราม การพิพาทแรงงาน หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ

(3) ผู้เผยแพร่โฆษณาพบว่าจำเป็นต้องระงับการทำงานของสื่อชั่วคราวและเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาด้านการปฏิบัติงานหรือด้านเทคนิค

สำหรับพื้นที่ในการโฆษณาที่ผู้เผยแพร่โฆษณาจะใช้บริการนั้น ทาง AnyMind จะจัดหาให้ ตามขอบเขตที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับการดำเนินการและให้บริการแก่ผู้เผยแพร่โฆษณา

ข้อ 4. การบริการของ AnyMind
1. หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นตามข้อ 3 แล้ว AnyMind จะต้องให้ไอดีและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า " Administration Screen") เพื่อใช้บริการ

2. AnyMind จะจัดส่งโฆษณาจาก AnyManager ไปยังพื้นที่โฆษณาใด ๆ บนเว็บไซต์โพสต์เพื่อใช้งานและบำรุงรักษาบริการ รวมถึงบริการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้

ข้อ 5. การเลือกและระงับการโฆษณา
1. สำหรับตำแหน่งของโฆษณาที่จะใช้โฆษณาบนสื่อ หากผู้เผยแพร่โฆษณาพบว่าเนื้อหาที่จัดส่งไม่เหมาะสมตามมาตรฐานสามารถกำหนดอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องได้จาก administration screen ที่จัดเตรียมผ่าน AnyManager หรือทางอีเมลไปยัง AnyMind

2. หากการจัดการพื้นที่โฆษณาและสื่อมีแนวโน้มที่จะขัดขวางหรือไม่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการใช้บริการ ผู้เผยแพร่โฆษณาอาจระงับหรือยุติการใช้บริการได้เมื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ระบุไว้ในข้อยุติการให้บริการ) กับ AnyMind

ข้อ 6. ค่าพื้นฐานของโฆษณา
AnyMind จะนับจากจำนวนโฆษณาที่ตกลงตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ เพื่อความชัดเจนผู้เผยแพร่โฆษณาตกลงว่า AnyMind จะพิจารณาความถูกต้องของในการนับจำนวนดังกล่าวพร้อมทั้งทำความเข้าใจว่าผู้เผยแพร่โฆษณาจะไม่คัดค้านใด ๆ
ข้อ 7. ข้อห้าม
1. ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่โฆษณาลงในสื่ออื่นใดนอกจากเวปไซต์โพสต์ที่ได้รับการอนุมัติและกำหนดโดย AnyMind

2. ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่แก้ไข Ad Tag หรือ SDK สำหรับการโฆษณาที่ได้รับจากการบริการ และไม่ทำให้บุคคลที่สามใช้หรือให้ยืมหรือโอนกรรมสิทธิ์ใด ๆ แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ซึ่งอาจเป็นการกระทำโดยจัดวางเพื่อการกระตุ้นให้ผู้ใช้ด้วยคลิก หรือการแสดงผลอย่างไม่เป็นธรรมหรือใช้วิธีการฉ้อฉลในการสร้างผลกำไรอย่างไม่ยุติธรรม ได้แก่
(ก) โพสต์โฆษณาบนสื่อในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ได้ตกลงไว้

(ข) ดัดแปลง แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนโฆษณานอกเหนือจากที่ AnyMind ได้ให้บริการ

(ค) การทำซ้ำหรือคัดลอกโฆษณาในสถานที่อื่นนอกเหนือจากสื่อหรือตำแหน่งที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้

(ง) ให้สิ่งจูงใจแก่ผู้ใช้ หรือเรียกดู หรือการกระทำอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่ AnyMind จัดหาให้

(จ) ดัดแปลง แก้ไข หรือปรับเปลี่ยน Tag ที่ AnyMind เป็นผู้จัดหาให้

(ฉ) การดำเนินการในเรื่องใดก็ตามในลักษณะที่โฆษณาจะโหลดใหม่โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการ

(ช) การกระทำใด ๆ ที่อาจขัดขวางหรือแทรกแซงการบริการในการดำเนินงานที่ AnyMind กำหนดไว้

(ซ) กิจกรรมใด ๆก็ตาม ที่ทำให้โฆษณาปรากฏขึ้นมา หรือการนับ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ AnyMind และผู้โฆษณา

(ฌ) พฤติกรรมอื่น ๆ ที่ถือว่าไม่เหมาะสมตามดุลยพินิจของ AnyMind

4. ผู้เผยแพร่ต้องไม่วางแท็กโฆษณาลงในหลายตำแหน่ง ในกรณีที่ผู้เผยแพร่ต้องการแท็กโฆษณาสำหรับตำแหน่งใหม่ ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ AnyMind ได้

5. ผู้เผยแพร่ต้องไม่วางแท็ก (5) ขึ้นไปในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ที่โพสต์โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก AnyMind

6. หากผู้เผยแพร่โฆษณาละเมิดข้อกำหนดตามข้อ 7 นี้ AnyMind อาจระงับตำแหน่งโฆษณาใด ๆ ในทันทีและจะยกเลิกข้อผูกพันในการชำระค่าใช้จ่ายของตำแหน่งโฆษณาที่ถูกเรียกเก็บไปแล้วนั้น ถึงแม้ว่า AnyMind ได้ชำระค่าธรรมเนียมการโฆษณาไปยังผู้เผยแพร่โฆษณาแล้ว AnyMind อาจเรียกขอคืนเงินได้

ข้อ 8 : เงื่อนไขในการการปราศจากความรับผิด
ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้เผยแพร่โฆษณา AnyMind จะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นดังนี้
(1) สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาและบุคคลที่สามผ่านการใช้บริการนอกเหนือจากโฆษณาที่ AnyMind เป็นเจ้าของ

(2) โดยความผิดปกติของเซิร์ฟเวอร์หรือระบบการจัดตำแหน่ง เหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึง การปราศจากความรับผิดหากเกิดไฟไหม้ หรือแหล่งพลังงานความล้มเหลว และการกรณีภัยพิบัติต่างๆ การเข้าถึงที่ไม่ จำกัด จากภายนอกหรือเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยความระมัดระวังของผู้จัดการที่ชาญฉลาด หรือเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ซึ่งบุคคลเช่นว่านั้นควรมีตามวิสัยและพฤติการณ์

(3) โดยความล้มเหลวใด ๆ รวมถึง การปราศจากความรับผิดในข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดใดๆสำหรับบริการในระบบซึ่งจะถูกลบออกภายใน 72 ชั่วโมง

ข้อ 9. การจัดการข้อมูลที่ได้มา
AnyMind สามารถรับและใช้ข้อมูลรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงCookies ที่อยู่ IP (รวมถึงตำแหน่งข้อมูล) และ ตัวแทนผู้ใช้งาน ของผู้ใช้งานที่เข้าชมโพสต์ (Posting Site) และ Apps ผ่าน Ad Tag และ SDK ที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 อุปกรณ์ข้อมูลเฉพาะ ของผู้ใช้และประวัติการเข้าชมโพสต์ (Posting site)และผู้เผยแพร่ให้ความยินยอมในเรื่องดังกล่าว เพื่อความชัดเจน AnyMind จะจัดการเรื่องนี้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดย AnyMind
ข้อ 10. การใช้เครื่องหมายการค้า
1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายอื่น ๆ ของอีกฝ่ายหนึ่ง (ต่อไปนี้เรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ดังต่อไปนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิเสธการใช้งานการใช้ดังกล่าวจะถูกระงับดังนี้
(1) เอกสารและเว็บไซต์ที่อธิบายถึงการสรุปธุรกิจของทั้งสองฝ่าย และ

(2) เอกสารและเว็บไซต์ที่อธิบายถึงบริการใด ๆ ของทั้งสองฝ่าย

2. โดยไม่คำนึงถึงความยินยอมตามข้อ 10.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อทำกิจกรรมทางธุรกิจของตนเองได้ ภายในหรือหลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการ

ข้อ 11. ค่าธรรมเนียม
AnyMind จะส่งหนังสือถวงถามเรื่องค่าธรรมเนียมของบริษัท โดยวิธีแสดงบนหน้าจอการจัดการของผู้ใช้
ข้อ 12. การชำระราคา
1. AnyMind จะคำนวณค่าธรรมเนียมการโฆษณาในวันปิดบัญชี ของวันสุดท้ายของแต่ละเดือน (ต่อไปนี้เรียกว่า “วันปิด”) จำนวนเงินที่ต้องชำระราคาจริง (ต่อไปนี้เรียกว่า “จำนวนที่ต้องชำระ”) เพื่อความชัดเจนจะต้องปัดเศษเศษส่วนใด ๆ ที่น้อยกว่า 0.01 เหรียญสหรัฐฯ (0.01 เหรียญสหรัฐฯ)

2. แม้หลังจากวันปิด ผู้เผยแพร่ยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า จำนวนเงินที่ชำระนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หาก AnyMind และผู้ลงโฆษณาพบว่ามีการกระทำที่เป็นการต้องห้ามหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนด ในเงื่อนไขการให้บริการตามที่ AnyMind กำหนดโดยพิจารณาตามที่เห็นสมควรตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7

3. AnyMind ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US Dollar) เป็นสกุลเงินหลักที่ปรากฏบนหน้าจอการการจัดการเป็นจำนวนที่ต้องชำระเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สกุลเงินอัตราการแลกเปลี่ยนนั้นจะขึ้นกับประเทศที่ตั้งของ publisher และจะใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราการแลกเปลี่ยนของเดือนที่ผ่านมา ซึ้งกำหนดโดย AnyMind

4. อาจมีการชำระเงินจากบุคคลที่สามหรือ บริษัท ในเครือของAnyMind ในนามของAnyMind ก็ได้

5. AnyMind จ่ายค่าธรรมเนียมการโฆษณาให้เป็นเงินฝากทั่วไปหรือเงินฝากธนาคารที่สามารถใช้เช็คถอนได้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "บัญชีธนาคาร") ที่ถือโดยผู้เผยแพร่หรือบัญชี Paypal ที่ผู้เผยแพร่เป็นเจ้าของ ในกรณีที่AnyMind ไม่ชำระเงินเนื่องจากข้อมูลที่จัดเตรียมโดยผู้เผยแพร่เกิดความผิดพลาดAnyMind จะแจ้งให้ผู้เผยแพร่ทราบและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้เผยแพร่ที่จะแก้ไขในทันที จนกว่าจะมีการแก้ไขดังกล่าวการชำระเงินจะถูกระงับไป AnyMind จะโอนเงินให้กับผู้เผยแพร่ ภายใน 60 วันหลังจากวันปิดบัญชี ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องระงับข้อพิพาทใด ๆ ภายในสิบ (10) วันทำการนับจากวันที่ได้รับการชำระเงินหรือมิฉะนั้นจะมีการยกเว้นการชำระเงิน

6. แม้จะกำหนดในข้อ12.5 แต่ถ้ายอดเงินสะสมน้อยกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ (100 เหรียญสหรัฐ) สำหรับบัญชี Paypal และบัญชีธนาคารไม่ถึง 100 เหรียญสหรัฐ (100 เหรียญสหรัฐ) AnyMind อาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินให้กับเดือนถัดไป

7. หากจำนวนเงินสะสมที่ค้างชำระน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ 12.7 เมื่อยกเลิกหรือยุติข้อตกลงในการให้บริการนี้สิทธิ์ของผู้เผยแพร่โฆษณาที่จะเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวย่อมถูกระงับไปด้วย นอกจากนี้ในกรณีที่มีการชำระเงินเพิ่มภายหลังจากการโดนระงับสิทธิในการเรียกร้องเงินดังกล่าว สิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็จะถูกระงับอีกด้วย

8. AnyMind เป็นผู้รับผิดชอบต่อภาษีทั้งหมด (ถ้ามี) อันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่าง AnyMind และผู้เผยแพร่โฆษณา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาที่แสดงบนสื่อระหว่างผู้โฆษณาและ AnyMind ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องรับผิดชอบต่อภาษีทั้งหมด (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับการบริการนอกเหนือจากภาษีที่อิงตามจำนวนเงินที่ชำระของAnyMind การชำระเงินทั้งหมดสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาจากAnyMind อันเกี่ยวข้องกับบริการจะถือว่าเป็นภาษี (ถ้ามี) และจะไม่มีการปรับเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ข้อ 13. หน้าที่ในการบอกกล่าว
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ผู้เผยแพร่จะต้องแจ้งให้AnyMind ทราบโดยทันทีผ่านทางอีเมลล์ หรือทางจดหมาย:
(1) การเปลี่ยนชื่อทางการค้า

(2) การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานตัวแทน หรือที่อยู่ติดต่อ

(3) การเปลี่ยนแปลงผู้แทนกรรมการ หรือ

(4) การโอนกิจการการ ควบรวมกิจการ หรือการปรับโครงสร้างกิจการ

ข้อ 14. การยุติการให้บริการ
1. บริษัท ผู้เผยแพร่ของคุณ อาจยุติการให้บริการ โดยทำตามขั้นตอนที่AnyMind กำหนดไว้อย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนวันที่ประสงค์จะยุติการให้บริการ

2. หากมีการตกลงในการยกเลิกบริการ ให้บริการตามที่กำหนดฉบับนี้จะใช้บังคับจนกว่าจะเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว แต่ถ้าผู้เผยแพร่โฆษณามีข้อเรียกร้องในค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 12 บทในข้อ 12.7 จะใช้บังคับเป็นพิเศษและจะยกเลิกข้อผูกพันดังกล่าว

ข้อ 15. การเก็บความลับ
1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลลับทางธุรกิจหรือข้อมูลทางเทคนิคที่เป็นความลับของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้จากการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งสิ่งที่กล่าวข้างต้นนี้ (ต่อไปนี้เรียก "ข้อมูลที่เป็นความลับ") หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับการกระทำใด ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ และไม่เพียงแต่ในช่วงระยะเวลาที่กระทำการใช้บริการเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง:
(1) ข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเอกสาร แผนภูมิ ภาพวาดและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นความลับ หรือ

(2) ข้อมูลที่มีการประกาศว่าเป็นความลับและเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบที่ไม่มีตัวตนซึ่งถูกเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความลับภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

2. แม้จะมีข้อกำหนดตามข้อ 15.1 ข้อมูลความลับจะต้องไม่รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:
(1) เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนในขณะที่เปิดเผยหรือเป็นที่รู้จักโดยสาธารณชนโดยไม่เป็นความผิดของบุคคลที่เปิดเผยในหรือหลังการเปิดเผยข้อมูล

(2) มีอยู่แล้วโดยฝ่ายเปิดเผยข้อมูล ในขณะที่เปิดเผยข้อมูล

(3) ได้รับมาจากบุคคลที่เปิดเผยโดยบุคคลที่สาม ในหรือหลังการเปิดเผยโดยไม่ถือเป็นภาระหน้าที่ในการรักษาความลับ

(4) ได้รับการพัฒนาโดยอิสระโดยผู้ที่เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการเปิดเผยโดยไม่ต้องอ้างอิงข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยโดยผู้เปิดเผย

(5) ต้องเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับหรือตามคำสั่งของรัฐบาลหรือศาล หรือ

(6) ข้อมูลดังกล่าวได้รับการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ซึ่งได้รับการอนุมัติล่วงหน้าทั้งจากผู้เผยแพร่ และ AnyMind

3. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถออกแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่หรือเผยแพร่บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากทั้งสองฝ่าย

4. ผู้เผยแพร่และ AnyMind มีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของตนปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อนี้

16. การบอกเลิกสัญญา
1. ผู้เผยแพร่โฆษณาหรือ AnyMind อาจยกเลิกข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่แจ้งให้ทราบหากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง:
(1) ละเมิดบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้

(2) ถูกฟ้องหรือมีการร้องขอให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือฟื้นฟูกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กรการชำระบัญชีพิเศษ การดำเนินการประนีประนอมข้อพิพาทพิเศษ หรือการดำเนินการพิทักษ์ทรัพย์

(3) ออกตั๋วเงินหรือเช็คที่เสียหาย

(4) อยู่ภายใต้การจำหน่ายสินทรัพย์สำหรับภาษีที่ค้างชำระและค่าใช้จ่ายสาธารณะอื่น ๆ

(5) พบว่าก่อให้เกิดความไม่มั่นใจอย่างร้ายแรงต่อฐานะเครดิตของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกประกาศแจ้งการชำระบัญชีโดยสมัครใจ หรือ

(6) ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้

2. หากผู้เผยแพร่หรือ AnyMind ยุติข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนตามบทบัญญัติของข้อ 16.1 บุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกกีดกันจากการเรียกร้องค่าชดเชยจากอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น

17. การจำกัดความรับผิด
ความรับผิดต่อความเสียหายที่ AnyMind กำหนดภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเป็นเพียงในขอบเขตของการจัดส่งโฆษณาที่จัดโดย AnyMind และ จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมหนึ่งเดือนที่เกิดขึ้นในเดือนก่อนเดือนที่เกิดความเสียหายขึ้น นอกจากนี้ AnyMind จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่งโฆษณาพร้อมกับการให้บริการรวมถึงการสูญเสียกำไรและข่าวลือที่เป็นอันตรายใด ๆ
18. การห้ามโอนสิทธิหรือหน้าที่
ห้ามคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักณ์อักษร มอบหมายสิทธิและหน้าให้แก่บุคคลที่สามในการดำเนินหน้าที่แทนตน (ยกเว้นกรณีที่คู่สัญญานั้น มอบหมายสิทธิและหน้าของตน โดยเกิดจากผลกฎหมาย) โดยไม่มีสิทธิหรือข้อผูกมัดใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาฉบับนี้
19. การแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการ
AnyMind อาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เผยแพร่โฆษณาและข้อกำหนดในการให้บริการที่ผู้เผยแพร่จะต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนี้ AnyMind จะแจ้งให้ผู้เผยแพร่ทราบตามลักษณะที่กำหนดของ AnyMind อย่างน้อยสอง (2) สัปดาห์ก่อนที่ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่ผู้เผยแพร่ใช้บริการในหรือหลังการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการดัดแปลงหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดย AnyMind ถือว่าผู้เผยแพร่ยินยอมให้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในการให้บริการของสัญญาฉบับนี้
20. เรื่องการปรึกษาหารือ
ข้อสงสัยใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการและเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ จะต้องได้รับการพิจารณาโดยการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคู่สัญญา
21. การระงับข้อพิพาท
ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ จะมีการอ้างถึงและตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ ("Singapore International Arbitration Centre" หรือ "SIAC")
22. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ทุกข้อเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการและการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์
กำหนดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2016
แก้ไขเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017
แก้ไขเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2018
แก้ไขเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2021