Product

Nền tảng toàn diện - web, app và thương mại điện tử

About AnyManager Dashboard

Mở khoá thành công với AnyManager

Nền tảng AnyManager của AnyMind Group cho phép người dùng nâng cao giá trị của các phương tiện truyền thông, từ tích hợp và phân tích dữ liệu web, app và thương mại điện tử, đến kiếm tiền và cải thiện mức độ tương tác của người dùng thông qua thông báo đẩy, cải thiện tốc độ trang web, cùng với các tính năng giúp người dùng khai thác PWA, AMP và thương mại điện tử - tất cả thông qua một nền tảng duy nhất.

Lựa chọn các tính năng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn để bắt đầu phát triển các kênh truyền thông online.

Liên hệ với chúng tôi